Antrenör Kursları Ve Karate-Do

Son yıllarda 1.dan sahibi olan karateka ların, akabinde 1.kademe antrenör kurslarına yönelmelerine bir mana veremiyorum. Bilhassa temel teknik çalışmalarının yok denecek kadar çalışılmadığı, kataların kişilere göre çizildiği bir ortamı yaşamaktayız. Sarı, turuncu kuşak gangaku, unsu ve diğer süper kataları çiziyor, âmâ onlara bu kataları öğretenler heian ve ilk 5 süper kata’ dan bihaberler. Eşli çalışmanın adı kumite olmuş. Serbest kumite ye geçişin 7 aşaması unutulmuş, “saldım çayıra Mevla’m kayıra “ modeli oluşmuştur.

arate-do sanatının öğrenilmesi ve öğrencilik döneminin tamamlanması 4. dan da bitmekte ve öğrenciliğin olgunlaşma hali 5.dan seviyesinde tamamlanmaktadır .Böylelikle bir karateka nın antrenörlük istek ve  arzusunun, 5. dan da başlaması karate do sanatının  selameti açısından çok önemlidir.

1 ve 2. kademe kurslarında teknik seviyelerin yetersiz olması yanı sıra, kişilerin kendilerini görememeleri ve kendilerini yeterli hissetmeleri de başka bir sıkıntıdır. Öncelikle şu konunun bilinmesi lazım. Her siyah kuşaklı “antrenör olmak zorundadır” diye ne bir gelenek ne de bir görenek vardır. Karate-do sanatının 3,5 yılını teknik eğitim alarak tamamlamak suretiyle 1.dan seviyesine gelinir. Bu seviye alfabenin öğrenildiği, hecelemelerin başlanıldığı dönemdir. Koşun, herkese ANTRENÖRLÜK BELGESİ veriliyor mantık ve düşüncesinden lütfen vazgeçelim. Karate do sanatının kihon, kata, kumite ve do bölümlerini özümseyelim, akıcı hale getirelim, kişisel gelişim, kişide kalite, kişinin kendini tanıması gibi verileri tanıyalım, ondan sonra topluma hizmet aşkımız için antrenör olalım.

Ülkemizde en büyük tehlike karate do bilmeyen eğitimcilerden kaynaklanmaktadır. Son 2 yılda ülke genelinde yaptığımız seminer ve kurslarda bu gerçekle karşı karşıya kalmış bulunmaktayız. Eğitim çalışmalarında uyguladığımız müfredat için yapılan eleştiriler o kişilerin karate do gerçeğinden ne kadar uzak olduklarının bir göstergesidir.

Karate do antrenörü deyip geçmemek lazım. Bir antrenör, branşını bilecek, detay bazında bilgi birikimi olacak, sunum becerisi olacak, hataları görme ve düzeltme becerisi olacak, motorik özelliklerini bilecek, branşının biomeknik ve bioperformans özelliklerini iyi bilecek. Bunlara ilaveten, psikoloji, sosyoloji, anatomi, ilk yardım, genel kültür, ülkenin siyasal durumu, ekonomi ve uzayan bir listeyi bilmek zorundadır.

Yukarıda yazdığım yazıların ışığı altında herkesin şapkasını önüne koyması “ ben ne yapıyorum” demesini umut ediyorum.

Sevgilerimle…

Oss

Karate-do neferi

Hakan ALPAY

Bir Cevap Yazın