Geleneksel Karate Ve Sportif Karatenin Geleceği

Geleneksel karate ve sportif karate ;son zamanlarda çeşitli görüşlerin açığa çıkmasına sebep olan karate görüşleri. Temelinde  mevcut olan mütevazilik, sevgi ve saygı bağlarını bünyesinde tutan bir spor sanatı. Farklı 2 spor olarak değerlendirmek çok yanlış olur. Zaten karate spor sanatını hangi amaçla olursa olsun yarışma haline getirmeyi, karate ruhuna aykırı bir yapılanma olduğunu hepimiz biliyoruz.

Karate tarihinde 5 .nci ve 7.nci yüzyıllara kadar uzanan bir geçmişten söz edilse de karate olarak şekillenmesi 19. yüzyıldan itibaren  Matsumara vasıtası ile şekillenmeye başlamıştır. Daha önceki geçmişinde isim olarak karate olmamakla beraber, asil kişilerin yaptığı ve toplumda statü atlama olarak ifade edilen bir aktivitenin varlığından haberdarız.

Japon takımadalarının güneyinde kurulan ryu kyu krallığının Naha, Tomori şehirlerinde yapılan çalışmalarla isimlendirilmiş bir şekillenmenin varlığı da mevcuttur.Bu yapılanmanı olduğu yer sadece ve sadece Okinawa adasıdır. Okinawa ile Japonya arasında uçurum denecek bir uzaklık vardır. Çünkü,her iki ülke farklı kişiler tarafından yönetilmekteydi. Bilhassa, Okinawa Çin devleti ile ekonomik ve kültürel bir ilişki içindeydi. Bu ilişki zamanla girift bir durum kazanmıştı.

Geleneksel karate isimlemesini Nakayama ve Egami Senseiler dönemine kadar olan takvimde incelemek lazım. Çünkü,19. yüzyıla kadar olan belirsiz ve isimsiz yapı sonrası 19 ncu yüzyıl ilk yıllarında başlayan şekillenmelerde karate ve do kelimelerinden bahis edilmiyor. Sokon  Matsumara  ve onun öğrencileri olan Anko ITOSU ve Anko AZATO ustalar

zamanında sanatın şekillenme ve isimlenmesi başlıyor. 1901 yılında ilk karate gösterisi Tokyo da  yapılıp, Japonya milli eğitim bünyesine sokulmasına rağmen karate sözcüğüne rastlayamıyoruz. 1930 yılında G.Funokoshı  tarafından karate ismi kullanılmaya başlıyor.

Bununla beraber ilk mücadele sporunu tanıtmak adına Naifanchi veya Naıhanchi katasını çizmiştir. Günümüzde Naihanchi 1.2 ve 3 olmak üzere çizilmektedir.Ayrıca G.Funokoshı  ilk gösteride Kushanku katasını çizmiştir.

Devam edecek…

Hakan ALPAY

Bir Cevap Yazın