Kata Dosyası – Bölüm 4

Geleneksel Okinawa Ekolleri Ve Kataları
Geçmişi 100 – 200 yıl öncesine dayanan onlarca karate ekolü günümüz Okinawa’ sın da özel organizasyonlar halin de varlıklarını sürdürmektedirler. Aşağı da tanıtımını yapmayı denediğim bu ekolleri Katalar ve Karate tarihi ile ilgilenen her kişinin özellikle ekol kurucuları bölümünü de dikkate alarak okumalarını öneririm..! Zira karate tarihçilerinin ortaya koyduğu tüm somut bilgi ve belgeler bu üstatların sanatın katalar ile bir bütün halinde metotlaşması konusun da büyük yararlılıklar gösterdiklerini işaret etmektedirler.

Sakugawa

Shigeru_Nakamura

Kenwa_Mabuni
Seitoku_Higa
Kata dosyası 4’ü tamamlarken.,

Stil Adı : Bugeikan
Org. Adı : Bugei no kai
Kurucusu : Seitoku higa (1921 -…..)
Kataları : Pinan 1-5, Naihanchi, Passai Dai, Passai Chu, Kuasnku, Kusanku Takemuro,  Gojushiho, Ananku,  Sochin, Sesan, Jion, Niseishi, Jitti, Jichin, Chinto, Suchin, Sanpabu Ichi, Moto Te Sanchin, Matsu sanchin.
Stil Adı : Chobu Shorıi Ryu
Org. Adı : Chobu Shorın Ryu Karate Do Kyokai
Kurucusu : Z.Shimabukura  (1904-1969)
Kataları : Pinan 1-5 ,   Naihanchi 1-3, Passai, Passai Sho, Kusanku, Gojushiho, Ananku, Sesan, Wansu, Chinto, Aran.
Stil Adı : Matsumura Orthodox Shorin ryu
Org. Adı : Matsumura Shorin Ryu Karate do Kyokai
Kurucusu : Sakon Matsumura  (1809-1901)
Kataları : Pinan 1-2,  naihanchi 1-3,  passai dai,  passai sho,  kusanku, gojushiho, ananku,  sesan, wansu, chinto, aran.
Stil Adı :Ryu Kyu Shorın Ryu
Org. Adı :Ryu Kyu Shorın Ryu Karate Do Kyokai
Kurucusu :Seıjın Inamine    (1937……..)
Kataları :Pinan 1-5,   Naihanchi 1-3,  Passai, Kusanku, Gojushiho, Anaku, Seisan, Wansu, Chinto.
Stil Adı :Ryu Kyu Shorın Ryu
Org. Adı :Ryu Kyu Shorin Ryu Karate Do Kyokai
Kurucusu :Seijın Inamine    (1937……..)
Kataları :Pinan 1-5,   Naihanchi 1-3,  Passai, Kusanku, Gojushiho, Anaku, Seisan, Wansu, Chinto.
Stil Adı :Shorin Ryu    (Kobayashi )
Org. Adı :Okinawa Shorin Ryu Karate do Kyokai
Kurucusu :Anko Itosu ( 1832-1916)
Kataları :Pinan 1-5,  Naihanchi 1-3,  Passai  Dai , Passai Sho,  Kusanku Dai, Kusanku Sho,  Gojushiho, Sochin, Sesan , Jion,  Niseishi, Wansu, Jute, Chinto, Chintei, Unsu, Kihon Kata Ichi, Kihon Kata Ni, Kihon Kata San,  Fukyu Kata Ichi, Fukyu Kata Ni,  Fukyu Kata San,  Fukyu Kata Yon,Fukyu Kata. Go.
Stil Adı :Matsubuyashİ Ryu
Org. Adı :Sekai matsubuyashı Ryu Karate do Renmei
Kurucusu :Shoshİn Nagamine  ( 1907….)
Kataları :Pinan 1-5 ,  Naihanchi 1-3,   Passai , Kusanku, Gojushiho, Ananku, Rohai, Chinto, Fukyu Ichi, Fukyu Ni, Wankan.
Stil Adı :Matsubuyashi Ryu
Org. Adı :Sekaı Matsubuyashi Ryu Karate do Renmei
Kurucusu :Shoshin Nagamine  ( 1907….)
Kataları :Pinan 1-5 ,  Naihanchi 1-3,   Passai , Kusanku, Gojushiho, Ananku, Rohai, Chinto, Fukyu Ichi, Fukyu Ni, Wankan.
Stil Adı :Kenwa Mabunı Shito Ryu
Org. Adı :Shıto Ryu Kenpo Karate do Kyokaı
Kurucusu :Kenwa Mabuni  (1889-1952
Kataları :Pinan 1-5, Naihanchi ,  Passai Dai,  Passai Sho,  Kusanku , Gojushiho, Seyonchin, Seipa
Stil Adı :Ryu Kyu Kobudo
Org. Adı :Ryu kyu Kobudohozan Shinkokai
Kurucusu :Moden Yobiku  (1882- 1952 )
Kataları :Pinan Nidan, Pinan sandan, Pinan Yondan, Naihanchi Shodan, Naihanchi Nidan, Passai Dai, Passai sho, kusanku Dai, Kusanku sho.
Stil Adı :Okinawa Kenpo
Org. Adı :Okinawa Kenpo Renmei
Kurucusu :Shigeru Nakamura  (1892 –   )
Kataları :Pinan 1-5,   Naihanhanchi 1-3,  Passai Dai,  Passai Sho,  Kushanku dai, Kushanku Sho, Gojushiho, Anan, Sesan, Niseishi, Chinto,  Sepia.
Stil Adı :Shorin Ryu (shaolin)
Org. Adı :Okinawa / Naha
Kurucusu :Eiza Shimabuku
Kataları :Pinan 1-5 ,   Naihanchi 1-3,  Passai dai,  Kushanku Dai,  Gojushiho, Anan, Sesan, Niseishi, Chinto,  Seipa,
Stil Adı :Shinpan Shiroma Shito ryu
Org. Adı :Shinpan Shiroma Shito ryu/ Kei Karate Hozan Kai Karate
Kurucusu :Shinpan Shiroma  (1890- 1954)
Kataları :Pinan 1-5, Naihanchi 1-3, Passai, Kusanku dai, Kusanku sho, Gojushiho, Chinto, sanchin.
Stil Adı :Honshin Ryu
Org. Adı :Honshin Ryu Karate / Karate Kobudo Hozan Kai Motobukan
Kurucusu :Masakazu Miyagi  (1921….. )
Kataları :Naifuanchi, Sanchin, Soshin, Soshin dai Ni
Stil Adı Ishimine Ryu
Org. Adı Karate do Hozan Kai
Kurucusu Shinyei Kaneshima   (1900….. )
Kataları Naihanchi, Passai, Kumate Sanchin
Stil Adı Shorinji Ryu
Org. Adı Zen-Okinawa Shorinji Ryu
Kurucusu Chotoku Kyan (1870 -1945)
Kataları Naifuanchi, Passai, Kushanku, Gojushiho, Ananku, Sesan, Wanshu, Chinto
Stil Adı Kushin Ryu
Org. Adı Kushin Ryu Karate do Kyokai
Kurucusu Shintara Yoshizata  (1913….)
Kataları Passai Dai, Passai Sho, Kushanku, Gojushiho, Sesan, Chinto, Sanchin, Seyonchin, Sepai, Gekisai Ni, Seisai, Suparinpa.
Stil Adı Ryuei Ryu
Org. Adı Ryuei Ryu
Kurucusu Norisato Nakaima (1850-1927)
Kataları Anan,  Sesan, Niseishi, Sanchin, Sansein, Pachu, Paiku, Ohan,Haiku, Paiho, Seyonchin.
Stil Adı Goju Ryu (Shorei Ryu)
Org. Adı Okinawa Goju Ryu Karate do Kyokai
Kurucusu Kanryo Higaonna (1853-1917) , Chojun Miyagi (1888-1953)
Kataları Sesan, Sanchin,Sanserru, Seyonchin, Sepai, Gekisai Ni, Gekisai Ichi, Kururunfua, Saifua, Tensho, Shisouchin,Suparinpe
Stil Adı Uechi Ryu
Org. Adı Uechi Ryu Karate do Kyokai
Kurucusu Kanbun Uechi  (1877- 1948)
Kataları Sesan, Sanchin, Sanseryu, Sechin, Seryu, Kanshiwa, Kanchin, Kanshu,
Stil Adı Motobu Ryu
Org. Adı Motobu Ryu Kobujutsu Kyokai Renmei
Kurucusu Choyu Motobu  (1926……..)
Kataları Moto Te Ichi,  Moto Te Ni,  Moto Te San,   Moto Te yon,   Moto Te Go
Stil Adı Ishın Ryu
Org. Adı Ishın Ryu Kokusaı Karate do Renmei
Kurucusu Kichire Shimabuku  (1938…… )
Kataları Sanchin, Seienchin, Sunsu
Stil Adı Kojo Ryu
Org. Adı Kidokai Kojo- Kojo Ryu
Kurucusu Katu Kaju  (1909…….)
Kataları Hakutsuru, Ten No Kata, Ku No Kata, Chi No Kata, Hako, Hakuryu

Burada adı geçen Okinawa ekollerin seçiminde dikkate aldığım küçük ama önemli bir ayrıntıyı dikkatinize getirmek isterim.Gerçekte Okinawa’ da mücadele sanatlarına özgü ekol sayısı inanılmaz zenginliğe sahiptir. Ancak bu ekollerin pek çoğu Kobudo sanatı üzerine temellen dirildiğinden içersinde Naha ya da Tomari menşeli karate teknikleri çalışılıyor olsa bile  ekol kataları tamamen KOBUDO formlarından oluşur. Bu nedenle Kobudo çıkışlı ekollerin burada yer almamasına olabildiğince özen gösterdim.
Yukarıya aldığım ekollerin bazıları yer yer Kobudo metodu ile kaynaşan özellikler gösterse bile temsil ettikleri karakteristik özellikleri ve kataları ile tamamen Okinawa’ ya özgü geleneksel karate ekolleridir.
Bura da yer alan ekollerin kata listelerine global olarak bakıldığın da 280 kata ismi görülecektir. Bu katalar ayni zaman da Japon Karatesini temsil eden kataların da orijinal kaynağıdır.
Gelecek sefere yani Kata Dosyası 5’te  bu kataların ekollere göre farklılaşabilen isim esleştirmelerini Japon karatesinde ki karşılıkları ile buraya aktarmaya çalışacağım. Bu çalışma ayni zaman da sonuçları itibarıyla “BÜYÜK GELENEKSEL KARATE” yi temsil eden kata sayısını anlamamıza da imkan verecektir.
Kata dosyası 5 ‘in yayımına kadar iyi dileklerimle…
OSS
Shotokan Karate DO / 6. DAN
Bulut  BABA

Bir Cevap Yazın