Kiaai

Kiai, tüm klasik uzak doğu mücadele ekolleri içerisin de kendisine özgü çalışma yöntemleriyle değerlendirilen , teknik bir çığlık biçimidir.

“KI” ve “AI” sözcüklerini Japon’ca orijininden incelediğimiz de “KI., iç güç, iç enerji” , “AI ., uyum” olarak tanımlanabilir.  Buna bir anlamda iç güçle sağlanan uyum, insanin kendisiyle bir bütün olarak kullanamadığı enerjilerini harekete geçirebilmesi hali de diyebiliriz.  İfade nin KIAAI seklin de yani bir “A” fazlasıyla yazılması çığlığa vurgudur.

Karate aktivasyonu içerisin de aşağı karın (abdomen) kaslarını ani ve derinlemesine germek gerektiği haller de çok yararlı bir yöntem olarak ve çokça kullanılır.

KIAAI,  Karate Ka’nın zihnini yenme yenilme gibi kaygılardan temizlemesi , sadece hedefe ve o ana odaklanılmasında ciddi bir motivasyon sağlayıcı etkiye sahiptir.

Doğru zaman da ve doğru bir yöntemle dışa vurulan bir KIAAI çığlığı rakibin ilgi ve konsantrasyonunu bozucu etkisiyle hücum da ve savunma da avantajın ele geçirilmesine imkan sağlar.

KIAAI Karate aktivasyonunu tetikleyici etkileriyle gelişime  zemin yaratan önemli ve yararlı bir TEKNIK uygulamadır.

KIAAI sadece karate de değil ayni zaman da özel askeri ve polis gibi güvenliği ilgilendiren departman personelinin de bir savaş silahıdır.   Güvenlik personelini ilgilendiren KIAAI yöntemlerine sitemizin içeriğiyle örtüşmeyeceği için değinmek istemiyorum…

Adına KIAAI dediğimiz bu güç,  müsabaka esnasın da rakibi psikolojik bakımdan etkileyerek zayıf hale getirebilir.    Ancak doğru zaman da, doğru iç saundu yakalayarak  dışa vurulan bir KIAAI sadece bir değil, ayni anda bir çok kişiyi ruhsal ve fiziksel anlam da sarsarak etkisiz hale getirecektir.

Uygulama da ustalık kazanılmış bir KIAAI ‘nin etkisi ,kişiyi aniden devrildikten sonra devrildiği yerden kalkma heyecanı içerisinde ki panik  haline iter.   Bu tıpkı  bir şey yaparken birden bilincimizi kaybeder bir boşluğa düşer ve bu kısa aralıktan sonra kendimize geldiğimiz de bir şey hatırlayamayız,ancak KIAAI’ nin son kısmını duymuş gibiyiz dir..  İste onun gibi bir şeydir..!

Bir çok klasik Karate üstadı KIAAI çalışmalarına özel zaman ayrılmasından yanadır.  Onlar KIAAI çalışmalarının zihni temizlediği, bu yöntem  içerisin de ruhsal ve fiziksel anlam da bir canlılık kazanıldığı inancındadır.  Bu inançla geliştirilen KIAAI ‘ler le uygulanan tekniğe ek bir enerji ve konsantrasyon sağlanması söz konusudur.

Bir Karate ka için hiç kuşkusuz KIAAI’nin öncelikli yani teknikler üzerin de sağladığı ek güç ve enerjisidir.   öte yanda  fiziksel olarak hız ve gücü geliştirmek için hepimizin kullandığı bilinen belirli yöntemler vardır.  Fakat ruhsal ve fiziksel güçlerin bir enerji patlamasına dönüşebilmesi için KIIAI çok özel bir uygulama alanı yaratmaktadır.   Zira tekniği uygulayan kişi de kendi limitine bu sekil de ulaşma imkanı bulabilir.

ı Simdi bura da KIAAI metodunu anlatırken bir  küçük ama aydınlatıcı olacağını düşündüğüm  bize ait yaşanmış bir örnekten yararlanmayı denemek istiyorum.,   Çanakkale savaşında bir askerimizin bir kaç yüz kiloluk mermiyi tek başına omuzlayıp topun ağzına sürmesi olayı gerçekte  KIAAI enerjisinin hayata geçirilen bir başka versiyonudur..!  O mermiyi omuzlayan asker ,o anda kendisini bilinç ve irade dışı bir istekle sadece ve sadece bir tek şeye koşullandırmıştır..! Orada ortaya çıkan enerji aslında bir şekilde hepimizin canlı doğasında varolan kullanamadığımız, kullanmayı çokta bilemediğimiz bize ait bir iç enerjidir.   İnsanın bu çeşit enerjiyi hayata geçirebilmesi ve kullanabilme yeteneğini geliştirmesi elbette çok zordur ama imkansız değildir..!

Bu isin ön koşulu ve olmazsa olmazı sadece istekli olmaktır..!

OSS
SHOTOKAN KARATE/ 6. DAN Bulut BABA

Bir Cevap Yazın