Tez Nedir? Nasıl Hazırlanır?

Bilindiği gibi T.C. KARATE FEDERASYONU ,Kyu ve Dan sınavları yönetmeliğinde Altıncı Dan dan sonra ki Terfilerde Tez yazılması ve bu Tezlerin Dan Kurulu tarafından değerlendirildikten sonra Yönetim Kurulu kararı ile onanması gerekliği yer almaktadır.Önümüzdeki yıllarda çok sayıda 7.Dan ve üstü Tez müracaatı olacağını göz önünde bulundurarak Önce günümüze kadar yazılan tezlerin genel bir değerlendirmesini yapmayı,daha sonra da ‘Tez nedir, nasıl hazırlanır’sorusuna bir açıklık getirmeyi uygun buldum.

Öncelikle şunu belirtmekte yarar var, Tez yazmanın amacı; daha önce yazılmamış, araştırılmamış bir konuya yönelmektir. Yazılan Tezler benzersiz, okuyanları aydınlatan ve güvenilir olmalıdır. Bir başka hususta çok sayıda yazılı eserden, kaynak olarak yararlanmak gereklidir. Böylece savunulan fikir inanılır olma özelliği taşır.

İnceleme imkânı bulduğum bazı Tezlerde, yukarıdaki esaslara gerekli özenin gösterilmediğini, bazı tezlerde sadece 1 veya 2 kaynak belirtildiğini ve tezin tamamının bu kaynaklardan alıntı olduğunu, bazılarında ise hiç kaynak gösterilmediğini gördüm.  Bir kısım tezlerde de tezin, kaynakla alakası olmadığını gözlemledim.

Yazılan Tezlerin, sonraki kuşaklar için referans olacağını kabul edersek konunun önemi ortadadır. Bu nedenle tez yazarken “benim elimden bu geliyor, bekleme sürem doldu, dolayısı ile ben dan’ı mı isterim” demek de uygun bir davranış değildir. Tez yazmanın etik ve Karate yi ilgilendiren kuralları vardır ve bu kurallara uyulması gereklidir.

Tez üç ana bölüm halinde ele alınmalıdır. Bu bölümler;

-GİRİŞ

-GELİŞME

-SONUÇ’ tan oluşur.

Giriş bölümün de okuyana konu hakkında kısa bir bilgi verilir. Gelişme bölümü Tezin amacının detaylı anlatımını, sonuç bölümü de savunulan tezin doğruluğunun kısa bir savunmasından oluşur.

Ayrıca, her üç bölümde de aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir

  • Konu seçiminde daha önce yayımlanmamış hususlar ele alınmalı
  • Tezin başından sonuna kadar savunulan fikirler birbiriyle çelişmemeli ve tutarlı olmalı
  • Tezin bir amacı olmalı (Dan terfisi dışında) ve bu amacı destekleyen çok sayıda  kaynak’tan yararlanılmalı
  • Yararlanılan kaynaklardan birebir ve uzun alıntılar yapılmamalı
  • Kullanılan Dil düzgün ve sade olmalıdır.

Tez in Hazırlık aşamasında, kaynak taraması yapmak çok önemlidir. Böylece konu hakkında geniş bir bilgi edinmek ve bir içerik oluşturmak kolaylaşır. Başlangıç aşamasında ‘Ham’ olan fikir, kaynak araştırması ilerledikçe olgunlaşır.

Yararlanılan kaynaklar konusu da çok önemlidir. Numaralandırma yöntemi kullanılarak her alıntı ‘Dip not şeklinde’ belirtilmeli ve son sayfada da Yararlanılan kaynaklar Yazar ve Eser adı, yayımlanma tarihi ve yeri belirtilerek alfabetik sıra ile yer almalıdır. Aksi bir davranış ‘Haksız Edinim’ olur ki bu hem hoş karşılanmaz hem de hukuki sorun yaratır.

Dr. Alev ORAL (Phd)

Bir Cevap Yazın